Articles

HDPE rørprofil

2018-11-14

Højkrystallinitet af HDPE er en termoplastisk harpiks, ikke-polært, originalt udseende af HDPE er mælkehvidt, lavt skåret, hvilket efterlader en vis grad af translucens. PE har god modstand mod de fleste kendetegn ved levende og industrielle kemikalier, kemisk korrosion af visse typer kemikalier, såsom ætsende oxidant (salpetersyre), aromatiske stoffer (p-xylen) og halogeneret carbonhydrid (carbontetrachlorid).

HDPE has good electrical properties, particularly high insulation dielectric strength, making it very suitable for wire and cable. Moderate to high molecular weight grade with excellent impact resistance at room temperature even under the low temperature -40F.